Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıf Oryantasyon

19 Ekim2022 tarihinde 2022 girişli lisans öğrencileri için oryantasyon gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi sekreteri Ayten Demirel'in bilgilendirmesiyle başlayan oryantasyon, Bölüm Araştırma Görevlisi Selman Baysal'ın sunumuyla devam etti.

Bölüm Öğretim Üyeleri Ayça Saraçoğlu ve Selen Aktan'ın bilgilendirmeleri ve soru-cevap kısmıyla sona erdi.