Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bölüm Öğretim Üyelerimiz Tarafından Dekanımız Prof. Dr. Emin Yılmaz'a Yapılan Teşekkür Ziyareti

Bölümümüzün imkanlarının geliştilmesi hususunda verdiği destekten ötürü öğretim elemanlarımız, Dekanımız Prof. Dr. Emin Yılmaz'a teşekkür ziyaretinde bulunmuşlardır.