Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bölüm Öğretim Üyelerimiz Tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Acer'e Yapılan Teşekkür Ziyareti

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Acer öncülüğünde İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alabilir hale gelmiştir. Bölümümüze verdiği açık destekten ötürü öğretim elemanlarımız Rektörümüze teşekkür ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sırasında lisans eğitim kalitemizin yükseltilmesi ve lisansüstü eğitime geçilmesi hususlarında verilen desteğin devam edeceğini belirtmiştir.