Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Zemin İyileştirme Teknik Gezisi

ÇOMÜ Yapı Topluluğu ve Çanakkale Genç-İMO tarafından Çanakkale Merkezde devam eden bir şantiyeye teknik gezi düzenlendi.

İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı gezide uygulanan zemin iyileştirme yöntemi hakkında bilgi alındı. Uygulanan yöntemin detayları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür ve İnş.Y.Müh. Gökhan Toylan tarafından öğrencilere aktarıldı.