Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bölüm Tanıtımı

İnşaat Mühendisliği; bina, köprü, baraj, tünel, karayolu, havaalanı, su yapıları gibi mühendislik yapılarının tasarımı, inşa ve bakımlarını matematiksel ve fiziksel yaklaşımlarla üstün mesleki standartları koruyarak gerçekleştiren mühendislik alanıdır. İnşaat Mühendisleri, teknolojinin toplumsal ahlak anlayışı ile birey kaynaklı mühendislik etiğini geliştirme ve ilerletme ile beraber sürdürülebilirlik konularında karar vermek için çevresel, ekonomik ve sosyal nitelikler bakımından geniş bir bakış açısına sahip olmayı hedefler.