Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Lisans

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. 2016-2017 Güz Döneminde 62 kişi olmak üzere ilk lisans öğrencileri ile eğitim-öğretime başlamıştır. Eğitim-Öğretime başladığı dönemden beri %100 doluluk oranını sağlamaktadır.

 

Öğrenci Danışmanları giriş yıllarına göre şu şekildedir:

2016 girişli öğrencilerin Prof. Dr. Kanat Burak BOZDOĞAN

2017 girişli öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi Selen AKTAN

2018 girişli öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi Fatih YONAR

2019 girişli öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜR

2020 girişli öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi F. Ayça SARAÇOĞLU

2021 girişli öğrencilerin Dr. Öğr. Üyesi İlknur DALYAN

2022 girişli öğrencilerin Prof. Dr. Kanat Burak BOZDOĞAN

2022-2023'ten itibaren yatay geçiş - dikey geçiş - mühendislik tamamlama - yabancı uyruklu tüm öğrencilerinin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Selen AKTAN

 

UBYS Program Tanımı, Program Çıktıları ve Öğretim Planı: 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6242

 

*Mevcut Ders Planı (2018, 2019 ve 2020 girişli öğrenciler için), 2021 Girişli Öğrenciler için ve 2022 Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Olan Ders Planları ekte ayrı ayrı verilmiştir. 

Ekler

İnşaat Mühendisliği Eğitim-Öğretim Planı (2021-22 GİRİŞLİLER İÇİN).xlsx
İnşaat Mühendisliği Eğitim-Öğretim Planı (2022-23 GİRİŞLİLER İÇİN).xlsx
İnşaat Mühendisliği Eğitim-Öğretim Planı (MEVCUT).xlsx