Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Lisansüstü

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında açılacaktır. Başvuru tarihleri ve gerekli evraklar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasındaki duyuruları takip ediniz. 

http://fbe.comu.edu.tr/