Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akademik Personel

Anabilim Dalı  Unvan  Adı Soyadı  Görevi  Dahili No  Oda No  E-mail
Yapı Prof. Dr.  H. Orhun KÖKSAL

 Bölüm Başkanı,

 Dekan

 2331  Z-35  hokoksalcomu.edu.tr
Mekanik Prof. Dr.  Kanat Burak BOZDOĞAN    2610  Z-34  kbbozdogancomu.edu.tr
Geoteknik

Dr. Öğr. Üyesi

 Mehmet ÖZGÜR

 Bölüm Başkan Yardımcısı,

 Dekan Yardımcısı

 2749  Z-40  mehmetozgurcomu.edu.tr
Yapı Dr. Öğr. Üyesi  Selen AKTAN    2837  Z-29  saktancomu.edu.tr
Ulaştırma Dr. Öğr. Üyesi Fatih YONAR    2798  Z-39 fatihyonarcomu.edu.tr
Hidrolik Arş. Gör.  Selman BAYSAL    2832  Z-27  selmanbaysalcomu.edu.tr