Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

İdari Personel

Bölüm Sekreteri - Seher BİTKAL (4054)

Oda no : Z-45