Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü